1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže MetalGate Massacre je MetalGate z.s., Broncova 1055, Řevnice, 252 30 www.metalgate.cz


2. SCHÉMA SOUTĚŽE

Soutěž nejprve probíhá korespondenční formou, kdy zaslané skladby přihlášených kapel hodnotí porota. Porota vybere 16 postupujících. Živá soutěžní vystoupení proběhnou v celkem čtyřech základních soutěžních kolech, dvou semifinále a finále. Jednotlivá základní kola proběhnou v Klubu Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9, semifinále a finále v klubu Nová Chmelnice, Praha 3, Koněvova 219. Termíny všech soutěžních kol budou uvedeny alespoň měsíc předem na webových stránkách soutěže www.metalgate-massacre.cz v sekci Termíny soutěže. Časové schéma soutěžních večerů je následující: 19:00 – otevření klubu 20:00 – 20:30 první kapela, 20min přestavba 20:50 – 21:20 druhá kapela, 20min přestavba 21:40 - 22:10 třetí kapela, 20min přestavba 22:30 - 23:00 čtvrtá kapela 23:00 - ukončení hlasování 23:30 - vyhlášení výsledků


3. NÁROKY SOUTĚŽÍCÍCH KAPEL

Kapely na soutěži vystupují bez nároku na honorář a na úhradu jakýchkoli s vystoupením vzniklých nákladů. Každá soutěžící kapela zdarma obdrží na místě malé občerstvení a 1 nápoj na člena kapely.


4. VÝBĚR KAPEL PRO ZÁKLADNÍ KOLA

Odborná porota vybere z přihlášených kapel a jejich nahrávek 12 soutěžících, kteří se zúčastní základních kol. Výběr soutěžících proběhne obodováním všech přihlášených každým porotcem. Každý z porotců vytvoří vlastní pořadí – oboduje kapely počtem bodů 16, 15, 14 atd. Výsledné pořadí vznikne prostým součtem bodů. Hodnotí se vlastní tvorba, text, originalita, technické provedení, kvalita provedení. Základních kol se tedy zúčastní 12 kapel s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti bodů na některém místě rozhodne o pořadí porota kolektivně. Výsledné pořadí bude zveřejněno na soutěžním webu. Po vyhlášení nominovaných kapel sestaví pořadatel časové harmonogramy na jednotlivé soutěžní večery dle svého uvážení a s přihlédnutím ke vzdálenosti a časovým možnostem kapel.


5. ZÁKLADNÍ KOLA

Základní kola jsou tři, v každém kole vystoupí čtyři soutěžící. Z každého základního kola přímo do finále postoupí vítěz, tedy kapela s nejvyšším počtem hlasů, které jsou určeny hlasováním návštěvníků a poroty přímo v klubu v den konání soutěže. Odborná porota hodnotí vlastní tvorbu, technické provedení, kvalitu provedení, text, originalitu, pódiovou show, scénu. Druhý den budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgate-massacre.cz.

Jako čtvrtý finalista postoupí nejlepší druhá kapela, tedy kapela, která se umístila v základních kolech na druhém místě s nejvyšším počtem hlasů. Tato kapela bude vyhlášena současně s vítězem třetího základního kola.


6. FINÁLE

Finále se zúčastní 4 kapely (postupový klíč je popsán v kapitole 5.). Vítězná kapela celé soutěže je určena hlasováním návštěvníků a poroty přímo v klubu v den soutěže, vítěz bude vyhlášen do 1 hodiny po odehrání poslední kapely. Odborná porota hodnotí vlastní tvorbu, technické provedení, kvalitu provedení, text, originalitu, pódiovou show, scénu. Druhý den budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgate-massacre.cz.


7. PRINCIP HLASOVÁNÍ

Princip hlasování je stejný pro všechna soutěžní kola, od základních kol, po samotné finále. Výsledná pořadí jednotlivých kol určují svým hlasováním diváci a členové odborné poroty a to následovně:

7.1. HLASOVÁNÍ DIVÁKŮ

Každý divák, který přijde na soutěžní večer, obdrží jeden hlasovací lístek s váhou 1 HLAS. Na hlasovacím lístku jsou vždy uvedena jména jednotlivých soutěžních kapel. Divák zaškrtne JEDNU kapelu a hlasovací lístek odevzdá do 23:00 pořadatelům.

7.2. HLASOVÁNÍ POROTY

Složení poroty pro jednotlivá soutěžní kola bude oznámeno vždy na místě před začátkem soutěžních vystoupení. Porotci budou na jednotlivých kolech fyzicky přítomni. Každý porotce obdrží hlasovací lístek, jehož váha činí 5% z celkového počtu hlasujících diváků (při počtu 100 hlasujících diváků bude mít porotce 5 hlasů a celá porota tak hlasů 25). Své hlasy může jeden porotce dát pouze JEDINÉ kapele. Výsledné pořadí konkrétního kola vzniká nejprve součtem hlasů diváků pro jednotlivé soutěžní kapely, ke kterému se následně přičtou hlasy porotců, čímž vzniká konečné pořadí.


8. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Pořadatel si vymezuje právo ze soutěže vyloučit takovou kapelu, která odmítá účast na soutěžních vystoupeních v určeném termínu a času, a nahradit ji kapelou s následujícím nevyšším počtem bodů nebo hlasů. Pořadatel si dále vymezuje právo ze soutěže okamžitě vyloučit takovou kapelu, jejíž pódiová prezentace a/nebo texty jejích skladeb jakýmkoliv způsobem propagují či obsahují rasovou, národnostní, náboženskou a jinou nesnášenlivost či diskriminaci a jiné nezákonné aktivity.


9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Svou registrací v soutěži udělujete svůj souhlas s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností MetalGate, z.s., jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem vyhodnocení, nabízení výrobků a služeb a informací o akcích společnosti MetalGate, z.s., a dalších partnerů soutěže. Odeslání registrace pořadateli soutěže souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (dle zákona 480/2004 Sb.). Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: MetalGate, U Nikolajky 11, Praha 5. MetalGate, z.s. je registrován v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00061577.

 


Manažer soutěže: Zdislava Brtnická Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HISTORIE MASSACRE

1. ročník 2009-10

Pořadí ve finále ročníku

1. DYMYTRY

2. VENEFICA

3. ASCENDANCY

4. THE PANT

 

2. ročník 2010-11

Pořadí ve finále ročníku

1. SUFFOCATE WITH YOUR (VOMITUS) FAME

2. AREA CORE

3. SHADOW AREA

4. XXXX

3. ročník 2011-12

Pořadí ve finále ročníku

1. KEEP ON ROTTING

2. HELLOCAUSTOR

3. REVENGE DIVISION

4. APOSEPSIS

 

4. ročník 2012-13

Pořadí ve finále ročníku

1. NOBODY KNOWS

2. SPREADING DREAD

3. ATTACK THE HERO

4. SUNSET TRAIL

 

5. ročník 2013-14

Pořadí ve finále ročníku

1. DESIRE FOR SORROW

2. THE REVOLT

3. ALL FRIENDS DEAD

4. SELF DEFENCE

 

6. ročník 2015-16

Pořadí ve finále ročníku

1. DRUNK WITH PAIN

2. MELTDOWN

3. AGASSIZ

4. LATEXJEZUS