1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže MetalGate Massacre je MetalGate, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, www.metalgate.cz.


2. SPOLUPOŘADATELÉ

Spolupořadateli soutěže jsou MUSIC CITY (www.music-city.cz) a MATRIX klub (www.matrixklub.cz).


3. SCHÉMA SOUTĚŽE

Soutěž nejprve probíhá korespondenční formou, kdy zaslané skladby přihlášených kapel hodnotí porota. Porota vybere 16 postupujících. Živá soutěžní vystoupení proběhnou v celkem čtyřech základních soutěžních kolech, dvou semifinále a finále. Jednotlivá kola proběhnou v Matrix klubu, Koněvova 13, Praha 3.

Živé soutěžní kolo kategorie kapel do 18 let (nová část soutěže - podrobněji dále) se uskuteční v brněnském klubu Melodka, Kounicova 20.

Termíny soutěžních kol budou uvedeny alespoň měsíc předem na webových stránkách soutěže www.metalgate-massacre.cz v sekci Termíny soutěže


4. NÁROKY SOUTĚŽÍCÍCH KAPEL

Kapely na soutěži vystupují bez nároku na honorář a na úhradu jakýchkoli s vystoupením vzniklých nákladů. Každá soutěžící kapela zdarma obdrží na místě malé občerstvení a 1 nápoj na člena kapely. Pro kapelu jsou vyhrazena dvě parkovací místa před klubem.

K dispozici v Matrix klubu bude nástrojová aparatura (basový aparát, kytarový aparát) a bicí (základ). Pódiovou aparaturu, ozvučení, odposlechy a zvukaře zajišťuje pořadatel soutěže. Taktéž tomu bude i v případě kategorie do 18 let v brněnském klubu Melodka.


5. VÝBĚR KAPEL PRO ZÁKLADNÍ KOLA

Odborná porota vybere z přihlášených kapel a jejich nahrávek 16 soutěžících, kteří se zúčastní základních kol. Výběr soutěžících proběhne obodováním všech přihlášených každým porotcem. Každý z porotců vytvoří vlastní pořadí – oboduje kapely počtem bodů 16, 15, 14 atd. Výsledné pořadí vznikne prostým součtem bodů. Základních kol se tedy zúčastní 16 kapel s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti bodů na některém místě rozhodne o pořadí porota kolektivně.

Výsledné pořadí bude zveřejněno na soutěžním webu. Po vyhlášení nominovaných kapel sestaví pořadatel časové harmonogramy na jednotlivé soutěžní večery s přihlédnutím ke vzdálenosti a časovým možnostem kapel.


6. ZÁKLADNÍ KOLA

Základní kola proběhnou v datech, uvedených na soutěžním webu v sekci Termíny

Časové schéma večera je následující:
19:00 – otevření klubu
20:00 – 20:30 první kapela, 20min přestavba
20:50 – 21:20 druhá kapela, 20min přestavba
21:40 - 22:10 třetí kapela, 20min přestavba
22:30 - 23:00 čtvrtá kapela
23:00 - ukončení hlasování
23:30 - vyhlášení výsledků

Z každého základního kola přímo do semifinále postupuje kapela s nejvyšším počtem hlasů, která je určena hlasováním návštěvníků přímo v Matrix klubu v den konání soutěže.

Druhý den po soutěži budou zveřejněny výsledky na těchto stránkách.


7. DALŠÍ POSTUPUJÍCÍ

7.1. DVĚ NEJLEPŠÍ DRUHÉ KAPELY ZE ZÁKLADNÍCH KOL

To jsou dvě kapely, které získaly v základních kolech nejvíce hlasů, ale skončily v základních kolech na druhém místě a nepostoupily přímo. Tyto dvě postupující kapely budou oznámeny po ukončení hlasování v posledním základním kole.

7.2. DIVOKÁ KARTA SOUTĚŽE

Jedna až dvě kapely, které postupují do semifinálového večera na základě hlasování veřejnosti. Profily registrovaných kapel naleznou fanoušci na těchto stránkách v sekci Profily kapel.

(V případě zájmu o kategorii kapel do 18 let bude zařazena do semifinále 1 kapela divoké karty. V případě, že kategorie Bigbossova líheň vyhlášena nebude, pak do semifinále postupují 2 kapely divoké karty)

Hlasování o divokou kartu bude probíhat formou sms zpráv. Fanoušci budou moci zasílat sms zprávy kde MGM je klíčové slovo a KÓD jsou první tři písmena názvu kapely. Seznam přihlášených kapel, kapel s dokončenou registrací a kódy pro hlasování jsou uvedeny v tabulce záložky Divoká karta / Hlasovací kódy.

Telefon pro zasílání sms zpráv bude zveřejněn v den zahájení anketního hlasování na soutěžním webu v sekci Divoká karta, sms budou letos drobně zpoplatněny.

Množství hlasů u každé kapely můžete sledovat na soutěžních stránkách v sekci Divoká karta.

Hlasování bude ukončeno o půlnoci v den konání posledního základního kola. Kapela s nejvyšším počtem hlasů vystoupí na 1. semifinále.

Dojde-li ke shodě hlasů u více kapel, postupuje ta kapela, která vítězného počtu hlasů dosáhla dříve (toto bude posuzováno na základě data došlých hlasů). Pokud se stane divokou kartou zároveň postupující ze základního kola, postupuje jako divoká karta kapela s následujícím nejvyšším počtem hlasů.

7.3. BIGBOSSOVA LÍHEŇ

V případě zájmu bude vyhlášena kategorie Bigbossova líheň. To je kategorie, ve které se utkají kapely ve věku do 18 let, tj. členové kapel nepřekročí do ukončení registrace osmnáctý rok.

Kapely se přihlašují do soutěže stejným systémem jako ostatní kapely, viz Registrace. Pouze do formuláře, nebo do mailu uvedou heslo: „Bigbossova líheň“ a kontakt na zákonné zástupce. Ti budou později kontaktováni. Tři až čtyři nejlepší kapely vybere samostatná porota , v jejímž čele je Jiří Bigboss Valter, frontman skupiny Root. Tyto kapely se utkají v živém vystoupení v brněnském klubu Melodka. Vítěz, kterého vybere na místě porota (opět pod vedením Bigbosse), postupuje přímo do 2. semifinále soutěže, které se bude konat v Matrix klubu v Praze.

Kapely této kategorie do 18 let vystoupí v brněnském klubu Melodka v odpoledních hodinách. Produkce bude ukončena kolem deváté hodiny večerní. Bude speciálně dohlédnuto na to, aby nikomu z nezletilých nebyl poskytnut alkohol. Při zakupování alkoholických nápojů budou návštěvníci klubu muset automaticky předkládat občanské průkazy.

Časové schéma večera je následující:

16:00 otevření klubu
17:00 – 17:30 první kapela, 30 minut přestavba
18:00 – 18:30 druhá kapela, 30 minut přestavba
19:00 – 19:30 třetí kapela, 30 minut přestavba
20:00 – 20:30 čtvrtá kapela, 30 minut přestavba
21:00 vyhlášení výsledků


8. SEMIFINÁLE

Do 2 semifinálových kol postoupí 4 vítězné kapely ze základních kol , 2 nejlepší druhé kapely, vítěz divoké karty soutěže a vítěz Bigbossovy líhně (v případě zájmu). Pokud kategorie Bigbossovy líhně nebude otevřena, pak do semifinále postupují dvě divoké karty.

Dvě postupující kapely do finále z každého ze semifinálových kol jsou určeny hlasováním návštěvníků a poroty přímo v Matrix klubu v den soutěže, finalisté budou vyhlášeni vždy na konci každého semifinálového soutěžního večera.

Druhý den po soutěži budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgate-massacre.cz.


9. FINÁLE

Do finále postupují 4 vítězné kapely z obou semifinálových kol (tedy první a druhá kapela z každého semifinále).

Vítězná kapela celé soutěže je určena hlasováním návštěvníků a poroty přímo v Matrix klubu v den soutěže, vítěz bude vyhlášen do 1 hodiny po odehrání poslední kapely.

Druhý den budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgate-massacre.cz.


10. PRINCIP HLASOVÁNÍ

10.1. HLASOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH KOLECH

Každý divák, který přijde na soutěžní večer, obdrží jeden hlasovací lístek s váhou 1 HLAS. Na hlasovacím lístku zaškrtne jednu kapelu a hlasovací lístek odevzdá do 23:00 pořadatelům. Pořadí večera je určeno prostým součtem všech hlasů. V základním kole pro kapely do 18-ti let hlasování neprobíhá, postupujícího vybere porota na místě.

10.2. HLASOVÁNÍ V SEMIFINÁLE

PRVNÍ postupující kapelu do finále zvolí svým hlasováním diváci semifinálových večerů, DRUHOU postupující kapelu vybere hlasováním porota.

Hlasování diváků je principálně shodné jako v základních kolech.

Hlasování poroty:
Složení poroty pro semifinálová kola bude veřejně ohlášeno vždy před začátkem semifinálového programu. Porotci budou na semifinále fyzicky přítomni.

Každý z porotců bude mít k dispozici 3 hlasy - hlasy můžou dle svého uvážení rozdělit mezi kapely nebo je všechny dát pouze jedné.

Pokud dojde při hlasování poroty ke shodě v bodování u dvou prvních kapel , porota v druhém hlasování, systémem jeden porotce - jeden hlas, zvolí postupujícího (porota má lichý počet pěti členů a v tomto druhém hlasování tedy není možný nerozhodný výsledek)

Pokud získá od porotců nejvíce bodů kapela, která byla jako postupující vybrána již návštěvníky, druhou postupující se stává kapela s druhým nejvyšším počtem hlasů od porotců

10.3. HLASOVÁNÍ VE FINÁLE

Výsledné pořadí určí svým hlasováním diváci a porotci. Hlasování poroty a návštěvníků bude oddělené. Při vyhlášení bude zveřejněno nejprve hlasování návštěvníků, následně se k němu přičtou jednotlivé hlasy porotců. Součtem obou hlasování bude znám vítěz a následné pořadí kapel.

Hlasování diváků je principálně shodné jako v základních kolech.

Hlasování poroty:
Složení poroty pro finále bude veřejně ohlášeno vždy před začátkem finálového programu. Porotci budou ve finále fyzicky přítomni.
Váha hlasů poroty bude činit pro každého porotce 5% z počtu hlasujících diváků (při počtu 100 hlasujících diváků bude mít porotce 5 hlasů a celá porota tak hlasů 25).
Své hlasy může jeden porotce dát pouze jediné kapele


11. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Pořadatel si vymezuje právo ze soutěže vyloučit takovou kapelu, která 3 x odmítne účast na vystoupeních v určeném termínu, čase a místě, a nahradit ji kapelou s následujícím nevyšším počtem bodů nebo hlasů.


12. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Svou registrací v soutěži udělujete svůj souhlas s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností MetalGate, o.s., jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem vyhodnocení, nabízení výrobků a služeb a informací o akcích společnosti MetalGate, o.s., Music City a Crystal Productions. Odeslání registrace pořadateli soutěže souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (dle zákona 480/2004 Sb.). Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: MetalGate, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

_____________________________________________________________

Manažer soutěže: Zdislava Brtnická z.brtnicka(zavináč)mmcpraha.cz