1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže MetalGate Massacre je MMC Praha s.r.o., organizační složka MetalGate, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, www.metalgate.cz.


2. SPOLUPOŘADATELÉ

Spolupořadateli soutěže jsou MUSIC CITY (www.music-city.cz) a MATRIX klub (www.matrixklub.cz).


3. SCHÉMA SOUTĚŽE

Soutěž nejprve probíhá korespondenční formou, kdy zaslané skladby přihlášených kapel hodnotí porota. Porota vybere 16 postupujících. Živá soutěžní vystoupení proběhnou v celkem čtyřech základních soutěžních kolech, dvou semifinále a finále. Jednotlivá kola proběhnou v Matrix klubu, Koněvova 13, Praha 3 – Žižkov.

Termíny soutěžních kol:

1. základní kolo 12. 1. 2012 čtvrtek
2. základní kolo 26. 1. 2012 čtvrtek
3. základní kolo 9. 2. 2012 čtvrtek
4. základní kolo 23. 2. 2012 čtvrtek
1. semifinálové kolo 17. 3. 2012 sobota
2. semifinálové kolo 31. 3. 2012 sobota
Finálové kolo 21.4. 2012 sobota


4. NÁROKY SOUTĚŽÍCÍH KAPEL

Kapely na soutěži vystupují bez nároku na honorář a na úhradu jakýchkoli s vystoupením vzniklých nákladů. Každá soutěžící kapela zdarma obdrží na místě malé občerstvení, 1 nápoj na člena kapely a dárky od partnerů soutěže. Pro kapelu jsou vyhrazena dvě parkovací místa před klubem.

K dispozici v Matrix klubu bude nástrojová aparatura (basový aparát Marshall, kytarový aparát Marshall) a bicí (základ). Pódiovou aparaturu, ozvučení, odposlechy a zvukaře zajišťuje pořadatel soutěže.


5. VÝBĚR KAPEL PRO ZÁKLADNÍ KOLA

Odborná porota vybere z přihlášených kapel a jejich nahrávek 16 soutěžících, kteří se zúčastní základních kol. Výběr soutěžících proběhne obodováním všech přihlášených každým porotcem. Každý z porotců vytvoří vlastní pořadí - obodují kapely počtem bodů 16, 15, 14 atd. až 1. Výsledné pořadí vznikne prostým součtem bodů. Základních kol se tedy zúčastní 16 kapel s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti bodů na některém místě rozhodne o pořadí porota kolektivně.

Výsledné pořadí bude vyhlášeno na Nominačním večeru v Matrix klubu dne 10. 12. 2011 a následně zveřejněno na soutěžním webu. Po vyhlášení nominovaných kapel sestaví pořadatel časové harmonogramy na jednotlivé soutěžní večery s přihlédnutím ke vzdálenosti a časovým možnostem kapel.


6. ZÁKLADNÍ KOLA

Základní kola proběhnou v datech, uvedených v článku 3 těchto Pravidel, v Matrix klubu, Koněvova 13, Praha 3 - Žižkov.

Časové schéma večera je následující:

19:00 – otevření klubu
20:00 – 20:30 první kapela, 20min přestavba
20:50 – 21:20 druhá kapela, 20min přestavba
21:40 - 22:10 třetí kapela, 20min přestavba
22:30 - 23:00 čtvrtá kapela
23:00 - ukončení hlasování
23:30 - vyhlášení výsledků

Z každého základního kola přímo do semifinále postupuje kapela s nejvyšším počtem hlasů, která je určena hlasováním návštěvníků přímo v Matrix klubu v den konání soutěže.
Druhý den po soutěži budou zveřejněny výsledky na těchto stránkách.


7. DALŠÍ POSTUPUJÍCÍ

7.1. DVĚ NEJLEPŠÍ DRUHÉ KAPELY ZE ZÁKLADNÍCH KOL - tedy 2 kapely, které získaly v základních kolech nejvíce hlasů, ale skončily v základních kolech na druhém místě a nepostoupily. Tyto dvě postupující kapely budou oznámeny po ukončení hlasování v posledním základním kole 17.3.2011.

7.2. DIVOKÉ KARTY SOUTĚŽE – tedy 2 kapely, které postupují do semifinálových večerů na základě hlasování veřejnosti.Profily registrovaných kapel naleznou fanoušci na těchto stránkách v sekci Profily.

Svůj hlas s názvem kapely odešlou fanoušci z webu www.metalgate-massacre.cz, kde je v sekci Divoká karta připraveno hlasovací zařízení anketního typu.
Zařízení umožňuje poslat z jedné IP adresy (tedy z jednoho počítače, mobilního telefonu atd.) pouze jeden hlas.

Hlasování bude ukončeno 23. 2. 2012 – kapela s nejvyšším počtem vystoupí na prvním semifinále, kapela druhá v pořadí vystoupí na druhém semifinále.

Dojde-li ke shodě hlasů u více kapel, postupuje ta kapela, která vítězného počtu hlasů dosáhla dříve (bude posuzováno na základě data došlých hlasů). Pokud se stane divokou kartou zároveň postupující ze základního kola, postupuje jako divoká karta kapela s následujícím nejvyšším počtem hlasů.


8. SEMIFINÁLE

Do 2 semifinálových kol postoupí 4 vítězné kapely ze základních kol , 2 nejlepší druhé kapely a 2 divoké karty soutěže.

V prvním semifinále se utkají vítězové 1. a 2. základního kola + nejlepší na druhém místě + první Divoká karta, ve druhém semifinále se utkají vítězové 3. a 4. základního kola + druhá nejlepší kapela na druhém místě + druhá Divoká karta.

Dvě postupující kapely z každého ze semifinálových kol jsou určeny hlasováním návštěvníků a poroty přímo v Matrix klubu v den soutěže, finalisté budou vyhlášeni vždy na konci každého semifinálového soutěžního večera.

Druhý den po soutěži budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgate-massacre.cz.


9. FINÁLE

Do finále postupují 4 vítězné kapely z obou semifinálových kol (tedy první a druhá kapela z každého semifinále).

Vítězná kapela celé soutěže je určena hlasováním návštěvníků a poroty přímo v Matrix klubu v den soutěže, vítěz bude vyhlášen do 1 hodiny po odehrání poslední kapely.

Druhý den budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgate-massacre.cz.


10. PRINCIP HLASOVÁNÍ

10.1. HLASOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH KOLECH - každý divák, který přijde na soutěžní večer, obdrží jeden hlasovací lístek s váhou 1 HLAS. Na hlasovacím lístku zaškrtne jednu kapelu a hlasovací lístek odevzdá do 23:00 pořadatelům. Pořadí večera je určeno prostým součtem všech hlasů.

10.2. HLASOVÁNÍ V SEMIFINÁLE - PRVNÍ postupující kapelu do finále zvolí svým hlasováním diváci semifinálových večerů, DRUHOU postupující kapelu vybere hlasováním porota.

Hlasování diváků je principálně shodné jako v základních kolech.

Hlasování poroty:
Složení poroty pro semifinálová kola bude veřejně ohlášeno vždy před začátkem semifinálového programu. Porotci budou na semifinále fyzicky přítomni.
Každý z porotců bude mít k dispozici 3 hlasy - hlasy můžou dle svého uvážení rozdělit mezi kapely nebo je všechny dát pouze jedné

Pokud dojde při hlasování poroty ke shodě v bodování u dvou prvních kapel , porota v druhém hlasování, systémem jeden porotce - jeden hlas, zvolí postupujícího (porota má lichý počet pěti členů a v tomto druhém hlasování tedy není možný nerozhodný výsledek)

Pokud získá od porotců nejvíce bodů kapela, která byla jako postupující vybrána již návštěvníky, druhou postupující se stává kapela s druhým nejvyšším počtem hlasů od porotců

10.3. HLASOVÁNÍ VE FINÁLE - výsledné pořadí určí svým hlasováním diváci a porotci. Hlasování poroty a návštěvníků bude oddělené. Při vyhlášení bude zveřejněno nejprve hlasování návštěvníků, následně se k němu přičtou jednotlivé hlasy porotců; součtem obou hlasování bude znám vítěz a následné pořadí kapel.

Hlasování diváků je principálně shodné jako v základních kolech.

Hlasování poroty:
Složení poroty pro finále bude veřejně ohlášeno vždy před začátkem finálového programu. Porotci budou ve finále fyzicky přítomni.

Váha hlasů poroty bude činit pro každého porotce 5% z počtu hlasujících diváků (při počtu 100 hlasujících diváků bude mít porotce 5 hlasů a celá porota tak hlasů 25).

Své hlasy může jeden porotce dát pouze jediné kapele


11. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Pořadatel si vymezuje právo ze soutěže vyloučit takovou kapelu, která 3 x odmítne účast na vystoupeních v určeném termínu, čase a místě, a nahradit ji kapelou s následujícím nevyšším počtem bodů nebo hlasů.


12. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Svou registrací v soutěži udělujete svůj souhlas s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností MMC Praha s.r.o., jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem vyhodnocení, nabízení výrobků a služeb a informací o akcích společnosti MMC Praha s.r.o a Music City. Odeslání registrace pořadateli soutěže souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (dle zákona 480/2004 Sb.). Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: MMC Praha, MetalGate, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4