1. POŘADATEL
Pořadatelem soutěže MetalGate Massacre je METALGATE, organizační složka MetalGate Records,
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4.


2. SPOLUPOŘADATELÉ
Spolupořadateli soutěže jsou MUSIC CITY a MATRIX klub .


3. SCHÉMA SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v celkem čtyřech základních soutěžních kolech, dvou semifinále a finále. Jednotlivá kola proběhnou v MATRIX klubu, Koněvova 13, Praha 3 – Žižkov, www.matrixklub.cz.

Termíny soutěžních kol

1.   základní kolo               27.1.2011  čtvrtek
2.   základní kolo               10.2.2011  čtvrtek
3.   základní kolo               24.2.2011  čtvrtek
4.   základní kolo               10.3.2011  čtvrtek

1.   semifinálové kolo         2.4.2011   sobota
2.   semifinálové kolo      16.4.2011 sobota

Finálové kolo                     14.5.2011  sobota


4. NÁROKY SOUTĚŽÍCÍH KAPEL
Kapely na soutěži vystupují bez nároku na honorář a na úhradu jakýchkoli s vystoupením vzniklých nákladů. Každá soutěžící kapela zdarma obdrží na místě občerstvení, 2 nápoje na člena kapely, dárky od partnerů soutěže. K dispozici v Matrix klubu bude hudební aparát (základ bicích, bassový aparát Marshall, kytarový aparát Marshall). Ozvučení, odposlechy a zvukaře zajišťuje pořadatel soutěže. Každá kapela může bezplatně zaparkovat na parkovišti klubu až 2 auta.


5. VÝBĚR KAPEL PRO ZÁKLADNÍ KOLA
Odborná porota vybere z přihlášených kapel a jejich nahrávek 16 soutěžících, kteří se zúčastní základních kol. Výběr soutěžících proběhne obodováním všech přihlášených každým porotcem. Každý z porotců vytvoří vlastní pořadí - obodují kapely počtem bodů 16, 15, 14 atd. až 1. Výsledné pořadí vznikne prostým součtem bodů a základních kol se tedy zúčastní 16 kapel s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti bodů na některém místě rozhodne o pořadí porota kolektivně.

Výsledné pořadí bylo zveřejněno na tomto webu 10. ledna 2011.


6. ZÁKLADNÍ KOLA
Základní kola proběhnou v datech uvedených výše v MAtrix klubu, Koněvova 13, Praha 3 - Žižkov. Časové schéma večera je následující:

19:00 - 19:30 - první kapela, 20min přestavba
19:50 - 20:20 - druhá kapela, 20min přestavba
20:40 - 21:10 - třetí kapela, 20min přestavba
21:30 - 22:00 - čtvrtá kapela, 30 minut přestavba
22:30 - 23:15 - host
ukončení hlasování ve 23:00
po ukončení produkce hosta vyhlášení výsledků

Z každého základního kola přímo do semifinále postupuje kapela s nejvyšším počtem hlasů, která je určena hlasováním návštěvníků přímo v MATRIX klubu v den konání soutěže.

Druhý den po soutěži budou zveřejněny výsledky na těchto stránkách.


7. DALŠÍ POSTUPUJÍCÍ

7.1. DVĚ NEJLEPŠÍ DRUHÉ KAPELY ZE ZÁKLADNÍCH KOL - tedy 2 kapely, které získaly v základních kolech nejvíce hlasů, ale skončily v základních kolech na druhém místě a nepostoupily. Tyto dvě postupující kapely budou oznámeny po ukončení hlasování v posledním základním kole 17.3.2011.

7.2. DIVOKÉ KARTY SOUTĚŽE – tedy 2 kapely, které postupují do semifinálových večerů na základě hlasování veřejnosti. Profily registrovaných kapel naleznou fanoušci na těchto stránkách v sekci Profily

Svůj hlas s názvem kapely odešlou fanoušci na mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Z každé mailové adresy je možné poslat jedné kapele jeden hlas! Ostatní hlasy z téže adresy budou ignorovány.

Hlasování bude ukončeno 17.3.2011 – kapela s nejvíce obdrženými hlasy vystoupí na prvním semifinále, kapela druhá v pořadí vystoupí na druhém semifinále.

Dojde-li ke shodě hlasů u více kapel, postupuje ta kapela, která vítězného počtu hlasů dosáhla dříve (bude posuzováno na základě data došlých hlasů). Pokud se stane divokou kartou zároveň postupující ze základního kola, postupuje jako divoká karta kapela s následujícím nejvyšším počtem hlasů.


8. SEMIFINÁLE
Do 2 semifinálových kol postoupí 4 vítězné kapely ze základních kol, 2 nejlepší druhé kapely a 2 divoké karty soutěže. V prvním semifinále se utkají vítězové 1. a 2. základního kola + nejlepší na druhém místě + první divoká karta, ve druhém semifinále se utkají vítězové 3. a 4. základního kola + druhá nejlepší kapela na druhém místě + druhá divoká karta.

2 postupující kapely každého ze semifinálových kol jsou určeny hlasováním návštěvníků a poroty přímo v MATRIX klubu v den soutěže, finalisté budou vyhlášeni vždy na konci každého semifinálového soutěžního večera do 1 hodiny po odehrání poslední soutěžní kapely.

Druhý den po soutěži budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgate-massacre.cz.


9. FINÁLE
Do finále postupují 4 vítězné kapely z obou semifinálových kol.

Vítězná kapela celé soutěže je určena hlasováním návštěvníků a poroty přímo v MATRIX klubu v den soutěže, vítěz bude vyhlášen do 1 hodiny po odehrání poslední kapely.

Druhý den budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgate-massacre.cz.


10. PRINCIP HLASOVÁNÍ

10.1. HLASOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH KOLECH - každý divák, který přijde na soutěžní večer, obdrží jeden hlasovací lístek s váhou 1 HLAS. Na hlasovacím lístku zaškrtne jednu kapelu a hlasovací lístek odevzdá do 23:00 pořadatelům. Pořadí večera je určeno prostým součtem všech hlasů.

10.2. HLASOVÁNÍ V SEMIFINÁLE - PRVNÍ postupující kapelu do finále zvolí svým hlasováním diváci semifinálových večerů, DRUHOU postupující kapelu vybere hlasováním porota.

Hlasování diváků je principálně shodné jako v základních kolech.

Hlasování poroty:

  • porota bude přítomna semifinálových kol; v případě opodstatněné absence někoho z porotců bude nahrazena adekvátním zástupem

  • každý z porotců bude mít k dispozici 3 hlasy - hlasy můžou dle svého uvážení rozdělit mezi kapely nebo je všechny dát pouze jedné

  • pokud dojde při hlasování poroty ke shodě v bodování u dvou prvních kapel , porota v druhém hlasování za použití metody jeden porotce-jeden hlas zvolí postupujícího (porota má lichý počet pěti členů a v tomto druhém hlasování tedy není možný nerozhodný výsledek)

  • pokud získá od porotců nejvíce bodů kapela, která byla jako postupující vybrána již návštěvníky, druhou postupující se stává kapela s druhým nejvyšším počtem hlasů od porotců

10.3. HLASOVÁNÍ VE FINÁLE - výsledné pořadí určí svým hlasováním diváci a porotci. Hlasování poroty a návštěvníků bude oddělené. Při vyhlášení bude zveřejněno nejprve hlasování návštěvníků, následně se k němu přičtou jednotlivé hlasy porotců; součtem obou hlasování bude znám vítěz a následné pořadí kapel.

Hlasování diváků je principálně shodné jako v základních kolech.

Hlasování poroty:

  • porota bude přítomna na finálovém večeru; v případě opodstatněné absence někoho z porotců bude nahrazena adekvátním zástupem

  • váha hlasů poroty bude činit pro každého porotce 5% z počtu hlasujících diváků (při počtu 100 hlasujících diváků bude mít porotce 5 hlasů a celá porota tak hlasů 25).

  • své hlasy může jeden porotce dát pouze jediné kapele


11. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Pořadatel si vymezuje právo ze soutěže vyloučit takovou kapelu, která 3 x odmítne účast na vystoupeních v určeném termínu, čase a místě, a nahradit ji kapelou s následujícím nevyšším počtem bodů nebo hlasů.


12. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Svou registrací v soutěži udělujete svůj souhlas s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností MMC Praha s.r.o., jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem vyhodnocení, nabízení výrobků a služeb a informací o akcích společnosti MMC Praha s.r.o. Odeslání registrace pořadateli soutěže souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (dle zákona 480/2004 Sb.). Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: MMC Praha, MetalGate, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4